Masjid Taman Pulai Indah
Polisi & Prosedur Khairat Kematian


 

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Tabung Khairat Kematian Masjid Taman Pulai Indah (TKKMTPI) adalah satu

tabung kebajikan yang ditubuhkan oleh Masjid Taman Pulai Indah (MTPI).

TKKMTPI ini diamanahkan kepada Biro Kebajikan Khairat Kematian MTPI

dan telah diuruskan mulai bulan Januari 2018

 

2.0 OBJEKTIF PENUBUHAN TKKMTPI

 

2.1 TKKMTPI ditubuhkan untuk memenuhi objektif seperti berikut:

i. Menyediakan kos perbelanjaan pengurusan jenazah ahli atau

tanggungan ahli apabila berlaku musibah kematian dengan kadar

segera.

ii. Mengurus dan mengumpul wang tabung dengan teratur dan

bertanggungjawab.

iii. Menyediakan peluang kepada ahli kariah untuk sama-sama

menyumbang sebagai amalan kebajikan (infaq) dengan cara

membantu ahli atau tanggungannya yang memerlukan bantuan

apabila ditimpa musibah kematian.

 

3.0 UNDANG-UNDANG KECIL TKKMTPI

3.1 Kelayakan

i. Dibuka kepada semua penduduk Islam dalam kariah MTPI samada

penduduk tetap atau sementara (Penyewa).

ii. Oleh kerana terdapat beberapa taman-taman perumahan telah wujud

di sekitar MTPI, maka keahlian juga dibuka untuk penduduk Taman2

Pulai Mutiara, Laman Indah, Taman Pulai Hijauan, Taman Pulai

Makmur dan Amber Hill.

 

3.2 Tempoh Minima Mendapat Manafaat

i. Tiada tempoh minima untuk mendapat manafaat atau kemudahan.

Ahli layak menuntut manafaat sebaik sahaja mendaftar dengan syarat

ahli dalam keadaan sihat dan tidak koma semasa mendaftar.

 

3.3 Maksud Ahli dan Tanggungan Ahli

i. Umur kemasukan ahli dan pasangannya adalah bermula 18 tahun

berdasarkan tarikh hari jadi akan datang.

ii. Tanggungan Ahli ialah keluarga terdekat iaitu isteri/suami, anak atau

anak-anak yang belum berumahtangga atau belum berdikari dan umur

anak tidak melebihi 23 tahun serta belum bekerja (belum mempunyai

pendapatan sendiri) kecuali anak OKU. Anak yang berumur 23 tahun

ke atas boleh berdaftar secara berasingan sekiranya sudah bekerja.

iii. Bagi Ahli yang berdaftar atas namanya sendiri dan sekiranya berlaku

musibah kematian, maka isteri /suami perlu mendaftar semula sebagai

Ahli baru dan tidak boleh menyambung keahlian isteri/suami yang

lama/sediada.

iv. Anak angkat yang berumur 23 tahun atau lebih yang dibela sejak

kelahirannya dan hendaklah disahkan statusnya oleh Ahli.

v. Anak tiri yang berumur tidak lebih daripada 23 tahun yang dikahwini

oleh duda/janda semasa tempoh sijil berkuatkuasa.

 

3.4 Jumlah Ahli Keluarga Menerima Manafaat

i. Faedah khairat dalam satu keluarga (rujuk Perkara 4) iaitu suami/isteri

dan anak-anak di bawah tanggungan. Faedah ini juga mengambil kira

ahli/keluarga yang meninggal dan dikebumikan di Taman Pulai Indah.

 

3.5 Pendaftaran Ahli Keluarga Secara Berasingan

i. Ahli keluarga seperti ibu/bapa sendiri atau mertua yang tinggal

bersama tidak perlu memohon menjadi ahli secara berasingan.

Tempoh tinggal bersama hendaklah sekurang-kurangnya 6 bulan ke

atas.3

ii. Anak sendiri/anak tiri/anak angkat/pembantu rumah yang sudah

mencapai 23 tahun ke atas dan masih tinggal bersama ahli serta

berminat menjadi Ahli TKKMTPI, perlulah mendaftar sebagai ahli baru

secara berasingan.

 

3.6 Sumbangan Yuran Tahunan

i. Sumbangan yuran tahunan TKKMTPI adalah sebanyak RM50.00

untuk seorang ahli dan tanggungannya yang sah. Bayaran boleh

dibuat kepada Ahli Jawatankuasa yang dilantik atau wakil

Kawasan/Fasa masing-masing.

ii. Sekiranya ahli TIDAK membayar tahun-tahun sebelumnya, maka ahli

perlu menyelesaikan yuran tersebut terlebih dahulu sehingga yuran

tahun semasa/hakiki.

iii. Bagi ahli yang memperbaharui keahlian, tempoh sahlaku adalah serta

merta manakala bagi ahli yang baru mendaftar, tempoh sahlaku

adalah berkuatkuasa setelah 3 bulan.

iv. Bagi kes-kes terpencil/Istimewa yang mana sekiranya berlaku

kematian ahli keluarga lebih daripada 2 orang/serentak terpulang

kepada budi bicara Pihak Pengurusan Tertinggi.

 

3.7 Yuran Pendaftaran

i. Yuran pendaftaran dikenakan RM10.00 sekali seumur hidup. Ahli

yang berdaftar akan diberikan sekeping kad keahlian.

 

3.8 Ahli Yang Berpindah Kawasan Lain Membayar Yuran Penuh

i. Seseorang ahli yang telah membayar yuran tahunan SEPENUHNYA

dan kemudian berpindah keluar dari Taman Pulai Indah dalam tempoh

tahun semasa/hakiki adalah LAYAK menuntut manafaat TKKMTPI

sekiranya berlaku musibah kematian setelah berpindah.

 

3.9 Ahli Yang Berpindah Kawasan TIDAK Membayar Yuran Penuh

i. Seseorang ahli yang TIDAK membayar yuran tahunan sepenuhya dan

berpindah keluar dari Taman Pulai Indah dalam tempoh tahun

semasa/hakiki adalah TIDAK LAYAK menuntut manafaat sekiranya

berlaku musibah kematian setelah berpindah.4

ii. Manakala bagi ahli yang tidak membuat bayaran pembaharuan

selama 2 tahun berturut-turut maka keahliannya tidak aktif. Untuk

mengaktifkan semula dikehendaki membuat bayaran yang tidak

dijelaskan termasuk yuran ahli baru.

 

Download polisi lengkap di sini

POLISI LENGKAP KHAIRAT KEMATIAN

 

 

SEPAKAT MEMBAWA BERKAT